J1 Earthquake Early Warning
Earthquakes Home | J1 Radio Home Page | REC Networks Home
Earthquake Early Warning is being restored to this site. We are still testing. Thank you for your patience.

[Home]

Event ID: 20230505215807
Ishakawa Noto
Time of Quake Magnitude Depth
21:58:00 JST 05 May 2023 5.8 10

Ishikawa-Noto
Niigata-Joetsu
Niigata-Chuetsu
Niigata-Sado
Toyama-East
Nagano-North
Fukui-Reihoku
Toyama-West
Niigata-Kaetsu
Ishikawa-Kaga
Shiga-North
Gifu-Hida
Gunma-North
Tochigi-North
Fukushima-Aizu
Fukushima-Nakadori
Fukui-Reinan
Yamagata-Okitami
Yamagata-Murayama
Yamagata-Shonai
Nagano-Central
Mie-Northern
Aichi-West
Aichi-East
Yamanashi East-Fuji 5 Lakes
Yamanashi Central West
Yamagata-Mogami
Mie-Central
Kyoto-North
Kyoto-South
Osaka-North
Hyogo-North
Nara Prefecture
Saitama-South
Saitama-North
Tochigi-South
Nagano-South
Gunma-South
Gifu Mino Eastern
Gifu Mino Midwest
Shiga-South
Miyagi-South
Akita Southern Coast
Akita Northern Inland
Akita Southern Inland
Ibaraki-South
Kagawa-East

Archive Earthquake Data
  JMA (final quake data) EEW (preliminary reports)
2011 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2012 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2013 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2014 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2015 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2016 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2017 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2018 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2019 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2020 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2021 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2022 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2023 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2024 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7

Information provided by the Japan Meteorological Agency.
Presentation: Copyright © REC Networks, All Rights Reserved.